Ekologická likvidácia médií

Okrem bezpečného zničenia informácií obsiahnutých na dátových nosičoch spoločnosť DATARECOVERY, s.r.o. zabezpečuje tiež ekologickú likvidáciu dátových nosičov samotných, hlavne:

  • papierových nosičov,
  • laminovaných dokumentov (napr. preukazy),
  • magnetických nosičov (diskety, pásky, harddisky, ZIP atď.),
  • optických nosičov (CD, DVD, Blu-ray atď.)

Záruky DATARECOVERY:

Médiá či písomnosti na likvidáciu sú vyzdvihnuté priamo u Vás alebo na dohodnutom mieste určenia.

V režime utajenia sú zverené dáta neustále pod dohľadom bezpečnostného pracovníka.

Pre veľmi citlivé dáta je zabezpečený transport s ozbrojenou ostrohou.

Likvidácia nosičov prebieha podľa Zákona o odpadoch č. 223/2001 Zb.

O vykonanej likvidácii dát alebo nosiča informácií je vystavený príslušný certifikát.